El cansament i la distància que s'han establert entre la societat catalana i les forces polítiques d'aquest país requereixen una anàlisi en profunditat de les estratègies i les maniobres efectuades pels partits polítics catalans en aquests darrers anys.

Des d'aquesta Plataforma, ens adrecem específicament a totes les persones de Convergència Democràtica de Catalunya que s'adscriuen sense complexos i determinació a l'espai polític que va del nacionalisme a l'independentisme. Aquelles que, ras i curt, vinculen el progrés i la millora de la societat catalana a la capacitat i determinació política de la nació catalana.

Ens hi adrecem en tant que militants preocupats pel procés de difuminació política que pateix el projecte nacional català. Considerem que la cruïlla històrica que vivim només ens permet dues direccions possibles: sobirania o submissió.

Efectivament, l'opció sobiranista és l'única alternativa a la submissió que proposen les principals entitats i institucions polítiques espanyoles. El procés de difuminació i laminació que ha patit l'Estatut que va aprovar el Parlament de Catalunya el 30 de setembre de 2005 no és la causa de la nostra mobilització però sí és un exemple clar de la unitat política espanyola a l'hora de negar sobirania política a la nació catalana.

De forma concreta ens referim a l'actuació de les dues principals forces polítiques espanyoles: PP i PSOE. La primera d'elles de forma desacomplexada i directa, i la segona per la seva actitud passiva i finalment activa en contra del text aprovat a la Cambra catalana. Una actitud que compta amb la complicitat dels principals òrgans polítics i jurídics de l'Estat (el paper passat, present i futur del Tribunal Constitucional n'és una bona mostra). Aquest entramat de formacions polítiques i institucions públiques han posat de manifest que malgrat les seves discrepàncies polítiques o la seva suposada imparcialitat, mantenen una sintonia en allò que es refereix a no fer avançar l'Estat cap a un model federal tot situant l'horitzó de la sobirania com l'únic destí possible per a la nació catalana.

En aquest punt, proposem la Plataforma per la Sobirania com a espai de coordinació per a les persones que militen a CDC i que volen de la direcció d'aquest partit una proposta sobiranista clara, concreta, determinada i oberta al conjunt de la societat civil catalana així com a militants d'altres formacions polítiques que estiguin d'acord amb aquest document per tal de consensuar un full de ruta que tingui com a meta datada l'exercici del dret a l'autodeterminació.

Considerem inajornable l'assumpció de compromisos polítics per part de CiU, considerem que aquesta feina és irrealitzable sense la complicitat d'ERC. Demanem a les respectives direccions ambició nacional, sentit d'estat, i la determinació necessària que ha de garantir el progrés social, polític i econòmic de la societat catalana. És per això que proposem quatre actuacions concretes:

1. El compromís polític de CiU i ERC amb l'exercici del dret a l'autodeterminació de la nació catalana es traduirà en la formació d'una mesa de treball amb l'únic objectiu de generar les garanties necessàries per a la realització d'un referèndum d'autodeterminació abans de dues legislatures.

2. Presentació d'una moció de censura per part de CiU al Govern actual durant el període 2008.

3. Formació d'un nou Govern amb el suport de CiU i ERC tot obrint la participació en aquest nou Executiu a d'altres formacions que vulguin un avenç nacional en la línia del que proposa aquest document. Aquest acord ha de tenir una durada mínima de dues legislatures.

4. Ambdues formacions polítiques debatran la possibilitat de formar grup parlamentari conjunt a les Corts Espanyoles per fer valer el pes polític determinant que puguin tenir dins de la política espanyola, tot influint-hi des de fora i sense assumir, per tant, cap hipoteca política.

Aquest bloc nacional, amb un horitzó polític concret, ha de facilitar la mobilització social i combatre l'abstenció creixent dels darrers comicis.

Els sotasignats donem suport a aquesta iniciativa i demanem a la direcció de CDC que estableixi negociacions amb la direcció d'ERC en base als punts proposats en aquest document i que han de culminar en una oferta pública de treball polític coordinat per avançar cap a un procés real d'autodeterminació.